Försvaret stärks kraftigt: ”Kommer beröra oss alla”

Det svenska försvaret ska stärkas kraftigt – så snart det går. Försvarsanslaget ska öka till två procent av BNP, vilket är den nivå som krävs för ett Nato-medlemskap. Hela svenska folket kommer att beröras, är beskedet från regeringen.
– Det här är ett stort och avgörande steg för vårt land, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

ANNONS

Exakt hur snabbt ökningen av försvarsanslagen kan ske kan regeringen i dag inte säga. Först ska ansvariga myndigheter analysera vad som kan och bör göras och vad som är snabbaste sättet att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Hur mycket pengar det handlar om kan man heller inte säga, då det avgörs av när det kan ske. Skulle det hända redan i år handlar det om en förstärkning med ungefär 42 miljarder kronor. En försvarsbudget på två procent av BNP är lika mycket som det krav som Nato ställer på länder för medlemskap.

En ”beredskapsskatt”

Signalen från regeringen är att hela svenska folket kommer att få ställa in sig på att beröras. Finansminister Mikael Damberg (S) menar att kostnaderna kommer att fördelas på alla – i stället för genom till exempel nedskärningar i välfärden, där det också krävs en uppbyggnad efter coronapandemin.

ANNONS

– Man kan se det som en beredskapsskatt.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) slår fast att Rysslands invasion av Ukraina hotar hela den europeiska säkerhetsordningen och att det får konsekvenser.

– Ryssland bedriver ett grymt och omotiverat krig i Ukraina, men de möts också av motstånd ifrån den ukrainska sidan som de inte räknat med, säger han.

Han menar att de samtal som nu pågår inom försvarsberedningen förs i en anda och en vilja om att komma överens om hur det svenska försvaret kan stärkas ytterligare. De två försvarsbeslut som tagits 2015 och 2020 höjer försvarets budget med cirka 80 procent mellan 2014 och 2025.

– Det är en oerhört stor satsning och kan enbart jämföras med satsningar i början på 1950-talet, säger han.

Finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist.
Finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist. Bild: Anders Wiklund/TT

Men det räcker alltså inte, mer kommer att krävas. En utbyggnad ska ske steg för steg på ett systematiskt och genomförbart sätt, poängterar Hultqvist.

– Vi ska få ut maximalt med varje krona vi går in med i försvaret, säger han.

Cyberattacker och andra hot

Enligt regeringen finns det i nuläget inget direkt militärt hot mot Sverige. Men säkerhetsläget och den allmänna hotbilden mot Sverige har försämrats under en längre tid.

– Till exempel så har vi sett flera myndigheters hemsidor som haft problem, så cyberattacker är någonting som skulle kunna ske, säger Magdalena Andersson.

ANNONS

Peter Hultqvist menar att ett sådant hot finns omkring oss hela tiden:

– Det pågår kontinuerligt och har pågått hela tiden och det riktar sig mot myndigheter, företag och olika typer av institutioner.

Olika scenarier som kan drabba Sverige och andra länder är också olika former av försök till desinformation, påverkansoperationer och militära operationer. Den svenska marinen uppmanar nu människor i skärgården och boende på öar att vara särskilt uppmärksamma och rapportera in till exempel misstänkta ubåtar.

Alla svenskar kommer att notera uppbyggnaden av försvaret på olika sätt, enligt Magdalena Andersson.

– Man kommer märka av försvarsutbyggnaden med att vi öppnar verksamhet på en lång rad nya platser i Sverige, men också via att fler och fler de kommande åren kommer att få göra värnplikten. Och det kommer naturligtvis också att anställas fler personer i försvaret och man kommer säkert se olika övningar oftare än i dag.

LÄS MER:Statsministern om kriget och Putins misslyckande

LÄS MER:Detta är din plikt – om kriget kommer

LÄS MER:Ansökningarna från frivilliga strömmar in till Hemvärnet

ANNONS