Första mönstringen på sju år

Den första juli började mönstringsplikten gälla och 882 personer från Västra Götaland kommer mönstra i höst. Den nya värnplikten ska bygga på frivillighet, men fullgör du inte dina plikter kan det bli tal om både vite och fängelse.

ANNONS

I måndags fick 6 000 18-åringar från hela landet besked om att de kommer kallas till mönstring och kan få någon av de 4 000 platsernapå grundutbildningen inom den nya värnplikten.Från Västra Götalands län kommer 882 personer mönstra - ett besked som inga ungdomar fått de senaste sju åren.

De har valts ut av totalt 84 000 ungdomarfödda 1999 som fyllt i ett webbformulär, beredskapsunderlaget, och svarat på frågor om bland annat sin fysik och inställning till att göra värnplikten.

– Ungdomarna som valts ut är de som skattat sig själva högst och uppgett att de vill göra grundutbildningen. Vi har inte tagit hänsyn till kön eller vart man bor, utan vi vill hitta de som är bäst lämpade och det kanske man inte är om man inte vill, utan frivillighet ska ligga till grund för systemet, säger Sofie Engström, presskontakt på Rekryteringsmyndigheten.

ANNONS

Totalt är 25 procent av de som mönstrar tjejer.Vad gäller Västra Götaland är andelen större – 29 procent. Andelen tjejer som nu ska mönstra är högre än dem som gjort värnplikten i frivilliga systemet. 2016 handlade det om 16 procent.

– Man kan anta att kvinnor generellt inte är lika intresserade som män, eftersom vi delvis går på det egna intresset. För att öka intresset kan man titta på Norge, som har könsneutral värnplikt – de har fått upp andelen genom särskilda informationssatsningar mot kvinnor.

Alla 18-åringar ska enligt lag ha lämnat sina uppgifter till beredskapsunderlaget – men alla har inte gjort det. I landet handlar det om knappt 6000 och i Västra Götaland cirka 1 000 personer. Rekryteringsmyndigheten undersöker orsakerna till varför personerna inte svarat – informationen kan till exempel ha kommit bort med posten. Men ett vite kan utdömas till den som inte gjort det man är skyldig att göra. Dock ligger det en omfattande process bakom innan ett vite utdöms.

I den nya värnplikten måste dugå på mönstring om du blir kallad och blir du uttagen till grundutbildningen är du skyldig att genomföra den. Men kommer man på under mönstringen att man faktiskt inte vill gå grundutbildningen så går det att ångra sig och säga nej.

ANNONS

– Men visst, kommer man inte till mönstringen så vi har rätt att ta hjälp av polis som kör personen till mönstringen. Dyker inte upp till utbildningen blir det en fråga för Försvarsmakten att hantera och det kan bli påföljder och man kan till och med få fängelse. Men tittar man historiskt, så finns inte så många sådana fall – det är inte speciellt vanligt.

Läs även:Sofia är laddad för mönstring

Fakta: Nya värnplikten

  • I mars i år beslutade regeringen om att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt. Alla totalförsvarspliktiga är skyldiga att genomgå dessa om man väljs ut.
  • Mönstringen startar i oktober och genomförs i Stockholm och Kristianstad. Den som blir uttagen till grundutbildningen börjar tidigast nästa sommar på någon av försvarsmaktens förband ute i landet.
  • I Västra Götalands län har 14 258 18-åringar lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget och 882, varav 252 kvinnor och 630 män, kallas till mönstring. 1117 personer har inte rapporterat in till beredskapsunderlaget.
  • Källa:Regeringskansliet och Rekryteringsmyndigheten

    ANNONS