Första födseln från transplanterad livmoder

För första gången har ett barn fötts från en transplanterad livmoder med hjälp av robotkirurgi. Det gjordes med metoden titthålskirurgi på Sahlgrenskas universitetssjukhus.