Pippi Långstrump på romani i översättning av Jonny Ivanovitch. Arkivbild.
Pippi Långstrump på romani i översättning av Jonny Ivanovitch. Arkivbild.

Förslag: Minoritetsspråk som eget skolämne

Inför "nationellt minoritetsspråk" som ett eget ämne i skolan, föreslår en statlig utredning.

ANNONS
|

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk som har getts särskilda rättigheter, samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

Det här läsåret beräknas drygt 12000 elever ha rätt till modersmålsundervisning i något av de dessa språk, varav närmare 9000 i finska och runt 2500 i romani chib.

Men bara runt hälften av dessa elever har deltagit i sådan undervisning. Många kommuner erbjuder den inte alls.

- Det är ett ganska stort glapp mellan berättigade och andelen kommuner där undervisning erbjuds, säger utredaren Jarmo Lainio, professor vid Stockholms universitet.

ANNONS

Sverige har i flera år fått kritik från Europarådet för bristerna.

Det nya ämnet bör föras in i läroplanen, föreslår utredningen.

- Så att det faktiskt blir en del av skoldagen och inte som nu, att det i praktiken ligger utanför, säger Jarmo Lainio.

Eleverna ska erbjudas undervisning oavsett var i landet de bor. Det behövs också en garanterad undervisningstid – tre timmar i veckan. Jarmo Lainio efterlyser vidare samordnad information från skolhuvudmännen samt åtgärder som höjer modersmålslärarnas status.

- Lärarutbildningen kommer att bli en nyckelfråga som behöver utredas separat, säger Jarmo Lainio.

- Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser, konstaterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

ANNONS

- Vi har ett hårt arbete framför oss.

TT
Fakta: Rätt till undervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som hör till någon av dessa minoriteter har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källa: Skolverket

ANNONS