Folkhälsomyndigheten utreder 150 fall av misstänkt återinsjuknande i covid-19

Folkhälsomyndigheten undersöker omkring 150 fall av återinsjuknade i covid-19, skriver DN. Enligt myndigheten tyder mycket på att ett andra insjuknande inte blir lika allvarligt som det första.
– Man är med all sannolikhet inte så smittsam och får inte en allvarligare infektion, säger avdelningschef Karin Tegmark Wisell till tidningen.

ANNONS
|

I mitten av oktober bekräftade Sahlgrenska det första fallet av återinsjuknande i covid-19 i Sverige.

En 53-årig kvinna hade insjuknat i maj och var efter det virusfri. När hon i augusti testades positivt en andra gång kopplades en forskargrupp på Sahlgrenska in för att undersöka fallet.

Efter att ha jämfört virusstammen från i maj med den stam som provtogs i augusti kunde forskarna se att det rörde sig om två olika infektioner – och inte att samma infektion legat kvar. Forskarna menade dock att kvinnan sannolikt utvecklat någon form av immunitet.

– Det mesta tyder på att det är väldigt ovanligt med den här typen av fall och i det här fallet hade hon en mycket mild infektion vid andra tillfället. Så jag reviderar inte min bild av viruset nämnvärt, sa Johan Ringlander, ST-läkare vid klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand vid Göteborgs universitet till GP då.

ANNONS

150 fall undersöks av FHM

Nu undersöker Folkhälsomyndigheten 150 fall av återinsjuknande i corona, skriver DN.

Det framgår av den databas där diagnosticerade fall av anmälningspliktiga sjukdomar registrerar, skriver tidningen. Myndigheten gör sådana sökningar några gånger i månaden. Nu funderar de på att skärpa bevakningen genom att sätta ett larm för varje gång ett sånt fall dyker upp i systemet.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger till tidningen att det inte är oväntat att personer insjuknar två gånger, och att risken för en andra insjuknande verkar bero på hur stor ens exponering är.

– Det vi vet är att det finns återinfektioner. Och att vi inte kan räkna med att personer som inte har ett normalt immunförsvar har skydd. Vi vet också att de allra flesta utvecklar mätbara antikroppar. Och enligt en tysk studie så kunde man, i merparten bland de tio procenten som inte utvecklade mätbara antikroppar, mäta t-celler med aktivitet mot viruset som orsakar covid-19, säger Karin Tegmark Wisell till DN.

Likt forskargruppen på Sahlgrenska tror Karin Tegmark Wisell att det verkar sannolikt att den andra infektionen blir lindrigare än den första. Myndigheten har noterat att de flesta har låga virusnivåer vid en andra infektion, även om det inte finns några garantier.

ANNONS

– Det kommer alltid finnas de som avviker från det vanliga, säger hon till DN.

ANNONS