Din förövare kan tvingas flytta till en annan kommun

Regeringen vill utöka kontaktförbudet till att kunna omfatta en hel kommun.
Det innebär att en förövare kan tvingas flytta och nekas att besöka en viss ort.
– Personen får inte röra sig där överhuvudtaget. Han får söka sig till någon annan plats, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

ANNONS
|

Hot, trakasserier och våld kan leda till kontaktförbud. I många fall handlar det om män som förföljer kvinnor de har eller har haft en nära relation till och som förbjuds att ta kontakt.

Kan tvingas flytta

Redan i dag är det möjligt för polis, åklagare eller domstol att utfärda kontaktförbud för en viss plats, till exempel ett bostadsområde. Men detta vill regeringen nu utöka, vilket Aftonbladet var först att berätta om.

– Problemet är att om man bara tar det område där kvinnan bor så blir hon fortfarande väldigt fast i vardagen. Hon måste kunna röra sig fritt, till exempel åka och handla, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och tidigare åklagare.

ANNONS

Därför vill nu regeringen utvidga möjligheten att hålla en våldsam person borta till att kunna omfatta en hel kommun.

– Ett kontaktförbud för en hel kommun innebär att en gärningsman inte får vara där, han får inte bo där, åka och hälsa på där eller röra sig där överhuvudtaget. Han får söka sig någon annan plats.

Regeringen vill utöka kontaktförbudet för våldsamma till att kunna omfatta en hel kommun. Genrebild.
Regeringen vill utöka kontaktförbudet för våldsamma till att kunna omfatta en hel kommun. Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Men regeringen vill också ge polisen ökade möjligheter att delge en person ett kontaktförbud. Brandberg menar att det är ett problem att ett förbud i dag inte börjar gälla förrän en person har fått reda på det.

– Man ska inte kunna hålla sig undan ett kontaktförbud, till exempel genom att vägra öppna dörren för polisen, säger hon.

Ska få bryta sig in

Därför vill regeringen utöka polisens möjligheter till exempel att bryta sig in i en lägenhet för att informera om ett kontaktförbud.

En annan förändring regeringen vill se handlar om att stärka skyddet för personer som ingår i en rättsprocess, till exempel som vittnen eller brottsoffer. Bland annat överväger man möjligheten att utöka möjligheten att använda sig av kontaktförbud i samband med rättsprocesser.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har tidigare öppnat för en rad förändringar på området. De förändringar som regeringen nu vill se ligger under hans departement och ska utredas inom ramen för den pågående kontaktförbudsutredningen. Den lades fram av den förra S-regeringen och ska vara klar nästa år.

ANNONS

Kontaktförbud

Statistik från Åklagarmyndigheten visade 2021 att 32 000 personer hade ansökt om kontaktförbud de tre senaste åren. Av dessa beviljades cirka 9000 ansökningar.

Ett kontaktförbud för en person som hotar, trakasserar eller är våldsam kan utfärdas av polis, åklagare eller domstol.

Det finns flera olika varianter av kontaktförbud. Det kan handla om förbud att kontakta en viss person, att vistas i en gemensam bostad eller att röra sig i ett område där en person befinner sig, till exempel en arbetsplats.

Källa: Polisen.se

ANNONS