Den som är svårt allergisk mot vissa ämnen ska få sin coronavaccination på vårdcentral, där man kan ge syrgas och dropp. (Arkivbild.)
Den som är svårt allergisk mot vissa ämnen ska få sin coronavaccination på vårdcentral, där man kan ge syrgas och dropp. (Arkivbild.) Bild: Olof Ohlsson

Det här ska du som allergiker tänka på inför coronavaccinet

Har du fått en svår allergisk reaktion av viss mat, getingstick eller antibiotika? Då tillhör du gruppen som ska särbehandlas vid vaccinering mot corona. Nu finns riktlinjer för hur vaccinatörerna ska hantera allergiker.

ANNONS
|

Risken för sällsynta, allvarliga allergireaktioner vid covid-19-vaccinering har skapat en del osäkerhet bland vårdpersonal som jobbar med vaccinationerna. Därför har Svenska föreningen för allergologi, SFFA, tagit fram riktlinjer om hur vården ska göra vid vaccination av allergiker.

– Det kommer in mycket frågor om detta från personal som jobbar i regionerna. Därför har vi tagit fram riktlinjerna, utifrån vår specialkompetens om de allergiska reaktioner som kan uppstå, säger Christer Janson, ordförande i SFFA, samt professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

”Normalallergisk”? – vaccinera som vanligt

Han understryker att alla människor med allergi, som inte fått så svåra reaktioner att de har behövt sjukhusvård, lugnt kan gå och vaccinera sig. På alla ställen där covid-19-vaccinering utförs ska det finnas beredskap för om någon får anafylaxi, alltså en kraftfull allergireaktion. Det ska till exempel alltid finnas möjlighet att ge adrenalin.

ANNONS
Christer Janson, överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Christer Janson, överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bild: Akademiska sjukhuset

Han betonar också att svåra allergireaktioner av coronavaccin är väldigt sällsynta. Enligt amerikansk statistik har man sett anafylaxi hos en på 100 000 vaccinerade.

– I Sverige har man gett över 500 000 doser och vi har hittat en enda reaktion som räknas som allergisk chock, med andningspåverkan. Därtill har en handfull personer fått svullnad i halsen och snabbt uppblossande allergiska besvär, vilket också räknas som anafylaxi, men allt har varit behandlingsbart och alla har blivit bra, säger Christer Janson.

Svårt allergisk? Då ska du särbehandlas

Med det sagt så finns det vissa grupper av allergiker som ska särbehandlas vid vaccineringen, enligt SFFA:s riktlinjer.

Den största gruppen är de som tidigare har fått svåra allergiska reaktioner av till exempel födoämnen, insektsstick, latex eller mediciner som antibiotika. Med svår reaktion menas att man ska ha behövt vård på sjukhus.

– De personerna bör få vaccin på en vårdinrättning, till exempel en vårdcentral, där det finns tillgång till syrgas och möjlighet att sätta dropp. Patienten ska också stanna kvar i 30 minuter efteråt för observation, säger Christer Janson.

En betydligt mindre grupp är de som tidigare fått en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel.

– Där ska man rådgöra med läkare först. De bör vaccineras på en sjukhusmottagning där man har tillgång till mer avancerad sjukvård och narkos.

ANNONS

Dessa ska inte ta coronavaccin

De enda som uppmanas att avvakta med att vaccinera sig mot covid-19 är det fåtal som har konstaterad allergi mot vissa ämnen i vaccinerna.

– Man misstänker att några få har en överkänslighet mot den här sortens ämnen. Alla vaccin innehåller något av dem, så det finns inget vaccin som är säkrare för dessa allergiker, säger Christer Janson.

I Pfizer/Biontechs och Modernas vaccin heter ämnet polyetylenglykol (PEG). Motsvarigheten i Astra Zenecas vaccin heter polysorbat 80.

– Det är såklart många som oroar sig. 25 - 30 procent av befolkningen är allergiska. Men bara några få procent har behövt sjukhusvård för sina besvär. Den lilla gruppen ska vara extra försiktig. De allra flesta med allergi kan vaccinera sig som alla andra.

Enligt Läkemedelsverket har man hittills handlagt 15 rapporter om fall av misstänkt anafylaxi vid covid-19-vaccination i Sverige.

På fredagen skickade Västra Götalandsregionen ut sina riktlinjer om vaccination av allergiker till regionens vårdgivare. De följer SFFA och slår fast att personer med svår allergi inte ska vaccineras i tillfälliga vårdlokaler, utan på vårdcentral.

Det här säger riktlinjerna

  • Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinering sker.
  • Alla som vaccineras ska stanna kvar i minst en kvart.
  • Den som får en svår allergisk reaktion vid första vaccindosen ska inte ha andra dosen.
  • De som har haft en svår allergisk reaktion mot polyetylenglykol (PEG), polysorbat 80, eller polyoxyl 35 ricinolja ska tills vidare inte vaccineras mot covid-19.
  • Den som tidigare haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick, latex eller mediciner som antibiotika ska stanna minst 30 minuter efteråt. Dessutom bör vaccinationen ske där det finns resurser för akutbehandling, som syrgas och dropp.
  • Den som tidigare haft en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel ska utredas före vaccinering. Vaccineringen bör då ske på sjukhus eller specialistklinik.
  • Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävts behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

(Källa: Svenska föreningen för allergologi, SFFA)

ANNONS