Får du allvarliga reaktioner eller till exempel näsblod som är svårstoppat och andra blödningar efter att ha fått Astra Zenecas vaccin ska du kontakta vården.
Får du allvarliga reaktioner eller till exempel näsblod som är svårstoppat och andra blödningar efter att ha fått Astra Zenecas vaccin ska du kontakta vården. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det här ska du ha koll på om du fått Astra Zenecas vaccin

Var observant på om du får näsblod, blåmärken på kroppen eller andra ovanliga biverkningar efter att du fått Astra Zenecas vaccin. Det budskapet skickade Anders Tegnell i dag till alla som nu är oroliga efter att även Sverige pausat vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin.

ANNONS

Flera länder har redan tidigare pausat vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin med hänvisning till en möjlig risk för blodproppar. Sverige har dock med bland annat stöd av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, valt att fortsätta med vaccineringarna då det inte har påvisats att blodproppar hos de vaccinerade skulle vara vanligare jämfört med befolkningen i övrigt. Fram tills i dag.

Det som fick Sverige att svänga var den nya och mycket ovanliga kombinationen av blodproppar, låg halt av blodplättar och blödningar som har registrerats i mellan 10 till 20 fall hos personer som nyligen vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. Det är en ny och möjlig biverkning som inte tidigare registrerats i de testgrupper på cirka 40 000 personer som föregick godkännandet av vaccinet. Detta enligt Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

ANNONS

LÄS MER:Västra Götalandsregionens beslut: 9 000 vaccindoser i karantän

LÄS MER:Vaccinsamordnaren Kristine Rygge: Inget ska kasseras

Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell är det tillfälliga stoppet för Astra Zenecas vaccin en ren försiktighetsåtgärd i väntan på att ett möjligt samband mellan vaccinet och de ovanliga symtomen utreds. Under torsdagen den här veckan väntas EMA komma med ett svar.

Väntat med oro hos vaccinerade

Att det nu finns en oro hos personer som fått Astra Zenecas vaccin är väntat. Men för den som fått vaccinet för mer än två veckor sedan finns ingen anledning till oro, enligt Anders Tegnell.

– Biverkningar brukar komma ganska snabbt efter vaccineringen

För den som nyligen blivit vaccinerad med Astra Zenecas vaccin, det vill säga för en till två veckor sedan, ger han däremot rådet att vara uppmärksam på ovanliga biverkningar som till exempel ett svårstoppat näsblod eller små blödningar under huden på andra delar av kroppen än vaccinationsstället.

– I så fall kan man ringa 1177 för att få råd och hjälp för hur man ska agera, sa Anders Tegnell under dagens presskonferens med bland annat Folkhälsomyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns detaljerade instruktioner för vad man ska vara observant på:

  • Blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna.
  • Näsblödning som är svår att stoppa.
  • Svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Den som känner sig akut sjuk ska genast kontakta vården eller ringa 112. För de som inte har några symtom allas eller lindriga och väntade biverkningar som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen ska inte göra någonting alls. Dessa symtom brukar gå över efter några dagar och är i stället ett tecken på att immunsystemet aktiverats.

ANNONS

LÄS MER:EMA om Astraläget: Inte oväntat

För de personer som redan fått sin första dos av Astra Zenecas vaccin och väntar på nummer två inväntar Folkhälsomyndigheten EMA:s svar senare i veckan.

– Samtidigt är det ingen brådska med att ta de besluten då det är mellan nio och tolv veckor mellan doserna. Möjligen kan dessa personer få vänta ett par veckor till, sa Anders Tegnell på presskonferensen.

LÄS MER:Detta vet vi om vaccinet från Astra Zeneca

ANNONS