Utrikesminister Ann Linde (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) höll en presskonferens på torsdagen.
Utrikesminister Ann Linde (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) höll en presskonferens på torsdagen. Bild: Anna Tärnhuvud

”Det finns en oro i landet just nu”

Vid en pressträff på torsdagseftermiddagen kommenterade regeringen de säkerhetspolitiska överläggningar som gjorts under dagen med anledning av kriget i Ukraina.

ANNONS
|

På torsdagseftermiddagen höll Försvarsmakten en pressträff med anledning av Ukrainakriget.

Michael Claesson, generallöjtnant och insatschef på Försvarsmakten, inleder pressträffen.

– Drygt tre veckor in i kriget ser vi inga förändringar vad gäller Rysslands intention. Målet är fortsatt att ta Ukraina med våld, säger han.

Han tillägger:

– Det finns en oro i landet just nu. Det är en ny och förändrad värld vi vaknar upp till varje morgon. Till dig som är orolig: Det är viktigt att du tar del av information om vad som händer, i rätt kanaler, och med ett stort mått av källkritik, framförallt vad gäller sociala medier.

ANNONS

Elförsörjningen - en sårbar sektor

Göteborgs-Posten frågar:

Hur väl rustat är Sverige för ett krig som det ser ut i dag?

– Vår basplatta, det robusta samhället, där har vi en ganska stabil grund att stå på. Det är inte bara vi, det gäller även för de andra nordiska länderna. Vi har fundamenten för ett bra totalförsvar. Sedan finns många saker vi behöver utveckla och förbättra och återanskaffa kanske. Grundplattan är vi lyckligt lottade att ha, svarar Michael Malm, strateg på Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning.

Vad behöver man stärka upp först?

– Det finns några saker som vi i våra länder är lite mer beroende av. Det är till exempel elförsörjning. Det är en sårbar sektor i många länder, även hos oss. Det kan vara en sådan faktor. Sedan finns några sektorer som samverkar väldigt mycket och är beroende av varann: transportsektorn, energisektorn och telekomsektorn. Där behöver man titta på helheten hur vi stärker systemet, så de kan bidra till varandras styrkor, säger Michael Malm.

– Inte heller i det här fallet kan vi lösgöra oss från arvet. Vi har ett annat samhälle, en annan funktionalitet, än under kalla kriget. Det finns en känslighet som man behöver se över och skapa starkare robusthet kring, svarar Michael Claesson.

ANNONS

Samarbetet med Nato har fördjupats

Utrikesminister Ann Linde (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) höll också en pressträff på torsdagen efter överläggningar i riksdagen med anledning av kriget i Ukraina.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) gick igenom Sveriges samarbeten med olika länder och att man sedan tidigare vetat att Ryssland försämrat det säkerhetspolitiska läget i Europa. Han lyfter fram en rad olika övningar som har och kommer att genomföras med olika länders arméer. Bland annat övningen "Cold Response" där 1 600 svenska soldater ska delta.

– Rysslands krig ska inte störa våra planerade övningar, säger han.

Peter Hultqvist får en fråga om oppositionens önskan om Natomedlemskap.

– Vi är ju med i Natos partnerskap. VI sitter med i en lång rad olika staber med anledning av krisen och kriget i Ukraina. Något som fördjupats senaste tiden. Samarbetet är i allra högsta grad aktivt.

Ann Linde får frågan om huruvida Sverige kan stå utanför Nato om Finland blir medlem.

– Det är något vi måste analysera nu. Självklart är det så att Nato är en organisation som vi står väldigt nära. Vi kan inte diskutera det här utan att ha med Nato i analysen.

Diskuterar Sveriges samarbete med Nato

Ministrarna får en fråga om hur det ökade stödet till Natomedlemskap påverkar försvarsöverläggningarna.

ANNONS

– Vi ser att opinionen skiftar väldigt mycket när det är kris i Europa. Vi såg att under annekteringen av Krim så ökade opinionen också. Vi trycker inte att man ska agera förhastat i en kris. Men samtidigt ska det naturligtvis analyseras, säger Ann Linde.

– Opinionsmätningar är inget beslutsforum, säger Peter Hultqvist.

Utrikesministern fick en fråga om huruvida ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato ska diskuteras under överläggningarna.

– De här överläggningarna syftar till att titta på hela det säkerhetspolitiska läget, säger hon.

– Det här är inte någon utredning om Nato, däremot diskuterar vi vårt samarbete med Nato under de här samtalen.

ANNONS