Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu har fullmäktiges presidium valts i Tanums kommun. Bild: Jenny Johansson
Nu har fullmäktiges presidium valts i Tanums kommun. Bild: Jenny Johansson

De ska leda fullmäktige i Tanums kommun

Ann-Marie Olofsson (C) har valts till fullmäktiges ordförande i Tanums kommun. Hon kommer att leda arbetet i fullmäktige de närmaste fyra åren tillsammans med det nyvalda presidiet.

– Det är verkligen hedersamt att få det här uppdraget, säger Ann-Marie Olofsson när hon gick upp i talarstolen efter att ledamöterna gjort sitt val.

Till första vice ordförande i fullmäktige valdes Claes G Hansson (M) och till andra vice ordförande valdes Ronny Larsson (S). Dessutom blev Anita Älgemon (S) ordförande i kommunrevisionen och Christian Aronsson (C) ordförande i valberedningen.

Inledde mötet

Claes-Åke Sörkvist (C) inledde mötet eftersom han var den politiker som suttit längst i fullmäktige i Tanums kommun. Han började med politik 1985. Han konstaterade att uppdraget i fullmäktige är ett mycket fint uppdrag.

Valet av nya kandidater gick snabbt. Den enda som tog till orda var Mikael Halvarsson (MP) som nämnde FN:s senaste klimatrapport och han tyckte att det nyvalda presidiet skulle prioritera frågor som har med miljön att göra.

Många ärenden

Det var 21 olika ärenden som behandlades på fullmäktigemötet i Tanums kommun under torsdag kväll. Bland annat ett medborgarförslag om sim- och motionsanläggning som avslogs och presentation av kommunens delårsbokslut som pekar på ett resultat 2018 på plus 6, 6 miljoner.

Fullmäktige godkände delårsbokslutet efter en kortare debatt. Beslutet som togs innebär att samtliga nämnder och styrelser uppmanas till extra sparsamhet resten av året.

Det brände till riktigt rejält när motionen om utökade öppettider debatterades. Ronny Larsson (S) föreslog att ärendet skulle återremitteras och fick stöd för detta yrkande.

– Jag är verkligen besviken på behandlingen av den här motionen, säger Louise Thunström (S).

– Det här är en bra motion när det gäller att modernisera barnomsorgen, säger Gobben O Haugland (SD).

Det beslut som togs av fullmäktige innebär att motionen skickades på återremiss till barn och utbildningsnämnden.