Liberalernas Jan Björklund höll tal på partiets landsmöte i Västerås om Sveriges största utmaningar framöver.
Liberalernas Jan Björklund höll tal på partiets landsmöte i Västerås om Sveriges största utmaningar framöver.

Björklund: "Sätt gränser för toleransen"

Liberalernas partiledare Jan Björklund anser att Sverige varit för tolerant i synen på religiöst och kulturellt förtryck.

ANNONS
|

I sitt tal på partiets landsmöte i Västerås lovade Björklund att Liberalerna inte ska "skönmåla" situationen i utsatta förorter, utan tala om "hur det faktiskt är".

- Det måste åtminstone finnas ett parti i Sveriges riksdag som klarar av att både ta ett tydligt avstånd från Sverigedemokraterna och som samtidigt törs tala klartext om integrationsproblemen i våra förorter, sade Björklund.

Det var en känga till bland andra Moderaterna.

ANNONS

Björklund beskrev läget i vissa utsatta förorter som "akut", med växande klyftor, parallellsamhällen som breder ut sig, stenkastning mot polis, religiös extremism och moralpoliser.

Förbud för religiösa skolor?

Han anser att den förra Alliansregeringen borde ha satt stopp för fler religiösa friskolor, infört språktest för svenskt medborgarskap och varit mycket tuffare i lagstiftningen mot hedersförtryck.

På landsmötet finns ett tryck på att förbjuda alla religiösa friskolor.

- De är ett växande problem. De barn och ungdomar som kommer från Mellanöstern från miljöer med religiöst förtryck och kvinnoförtryck, de behöver möta svenska barn och värderingar vi har här i Sverige, säger Björklund till TT.

Landsmötet fattar beslut på söndagen. Hittills har Björklund ansett att det räcker med ett stopp för nya religiösa skolor att etablera sig.

- Vi har inte föreslagit från partiledningens sida att vi ska ha en retroaktiv lagstiftning. Men vi får se. Det finns ju de som vill det, säger han.

ANNONS

Slöjförbud föreslaget

Ett annat förslag landsmötet ska besluta om på söndag är att förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadiet.

- Jag tycker att det är olämpligt att man hänger på slöjor på små barn. Slöjans syfte är att dölja kvinnan för mannen. Det är ju väldigt märkligt, det är att sexualisera små barn, säger Björklund.

Han betonar dock att det inte är partiledningens förslag att i lag förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadium.

Björklund uppger att L fortfarande är ett tolerant parti och att Sverige ska vara ett tolerant land.

- Men vi måste sätta gränser för toleransen. Vi kan inte tolerera kvinnoförtryck, säger han.

Human flyktingpolitik

Björklund är oroad för att medborgarnas stöd för en human flyktingpolitik kommer att svikta om inte integrationen fungerar. Liberalerna vill till exempel underlätta för familjeåterföreningen och att dagens tillfälliga uppehållstillstånd ska förlängas från 13 månader till tre år.

ANNONS

Landsmötet fattade på lördagen en rad beslut om att förnya partiets politik på andra områden. Ombuden beslutade att anställningsskyddet behöver luckras upp bland annat med fler undantag från turordningsreglerna.

Dessutom ska partiet arbeta för en ny föräldraförsäkring där föräldrarna får välja mellan 360 dagar med hundra procent av lönen upp till 37300 kronor eller 420 dagar med 70 procent. Större delen ska tas ut innan barnet fyller två år.

Partiet tror att förslaget kommer att leda till ett mer jämt uttag av ledigheten mellan mamman och pappan.

TT

Fakta: Några landsmötesbeslut

SKOLA

Inrätta en ordningskommission.

Inrätta statligt stöd för att motverka ordningsproblem.

Rektor får besluta om skolplikt på lov för elever som skolkat mycket eller blivit avstängda.

Läs- och skrivtest i mitten av årskurs 1.

Förlängd undervisningstid i lågstadiet med en timme per dag.

Barn får ställas i kö till friskola tidigast ett år före skolstart.

Lärare ska erbjudas ett års vidareutbildning på universitet.

Höjda antagningskrav till lärarhögskolan.

VÅRD

Patienter ska ha rätt att välja vårdgivare i hela landet.

Återinför kömiljarden för kortare väntetider.

Utöka högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet.

Ytterligare fem sjukhus bör drivas i privat regi.

Inför en fast apotekskontakt för patienter med många läkemedel.

Personer som har svårt att ta sig till vårdinrättningar ska ha rätt till mobil vård.

Alla ska garanteras mänsklig närvaro vid sin död.

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska inte ha rätt att välja förskola.

JOBB

Turordningsreglerna avskaffas till förmån för regler baserade på kompetens.

Möjligt att undanta upp till fem personer från turordningslistan för företag upp till 49 anställda.

Uppsägning på grund av personliga skäl ska bli mindre svårt.

Lagstadgat avgångsvederlag ska ges till dem som sägs upp.

SOCIALPOLITIK

Den övre åldersgränsen för assistansersättning, LSS, ska på sikt tas bort.

Slopa tvåårsprövningen av assistansersättningen.

Hemtjänst och boendestöd ska kunna ges enligt LSS.

Inför en barnlag om barns rätt till stöd och insatser.

Narkotikabruk ska fortsatt vara olagligt.

Gårdsförsäljning av öl och vin tillåts bara om Systembolagets monopol inte hotas.

JÄMSTÄLLDHET

Ny föräldraförsäkring där föräldrarna får välja två alternativ

360 dagar med hundra procent av lönen upp till 37300 kronor

Eller 420 dagar med 70 procent av lönen upp till 37300 kronor

Större delen måste tas ut innan barnet fyller två år

BOENDE

Inför möjlighet till skattegynnat bosparande.

Källa: Liberalerna

ANNONS