Liberalernas partiledare Jan Björklund talar på landsmötet i Västerås.
Liberalernas partiledare Jan Björklund talar på landsmötet i Västerås.

Björklund nöjd med landsmötet

Liberalerna går till val på att lösa Sveriges utmaningar när det gäller skola och integration. Men partiet vill inte förbjuda religiösa friskolor eller slöja i lågstadiet.

ANNONS
|

Partiledaren Jan Björklund anser att partierna varit för "flata" mot religiöst och kulturellt förtryck i utsatta förorter.

Han har pekat ut religiösa friskolor som ett problem.

Men Björklund tycker ändå att det är bra att landsmötet sade klart nej till ett totalförbud för religiösa friskolor.

Förbudsanhängarna anförde bland annat att skolan måste vara en fristad för barn som utsätts för religiöst förtryck hemma. Landsmötet ville dock stå fast vid den gamla linjen om att nöja sig med att stoppa etablering av nya religiösa skolor.

- Vi kommer att driva den frågan i valrörelsen och ta upp den med de andra Allianspartierna, säger Björklund.

ANNONS

S: En halvmesyr

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) kallar L-beslutet för en "halvmesyr". S-kongressen i våras ville inte tillåta religiösa inslag i skolan.

Björklund kontrar med att S-beslutet är en "nollmesyr".

- De gör ju ingenting, säger han.

Regeringspartnern Miljöpartiet vill inte ha något förbud och regeringen ska nu tillsätta en utredning för att i stället skärpa tillsynen av de religiösa skolorna.

Liberalernas landsmöte sade även klart nej till att förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadiet. Många menade att liberaler inte ska bestämma vilka kläder föräldrarna sätter på sina barn.

Björklund är även nöjd med det beslutet.

- Slöjan är en symbol för kvinnoförtryck, men lagstiftning är ett för trubbigt instrument, säger han.

Inget burkaförbud

Landsmötet sade också nej till att förbjuda burka och niqab på offentliga arbetsplatser. Partiet vill hellre låta arbetsgivaren bestämma vilken klädsel som är lämplig.

ANNONS

På frågan om inte Liberalerna om några år ännu en gång kan kritiseras för att vara för flata när det gäller integration svarar Björklund:

- Det går inte att utfärda några garantier.

Han tycker att L har kraftfulla förslag. Till exempel krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att bli medborgare.

Björklund pekar också på att nyanlända ska kunna få en förlängd skolplikt till 17–18 år om de inte uppfyller kunskapskraven. Men partiet har tidigare tyckt att plikten ska kunna förlängas till 20 år.

- Det finns också ett enhälligt stöd för att, om det behövs, lagstifta fram en öppnare arbetsmarknad med enklare jobb och lägre ingångslöner, säger Björklund.

När det gäller skolan så pekar L-ledaren på förslag om betyg i årskurs 4, ordningsbetyg i högstadiet och en förstatligad skola.

Ny rättspolitik

Många av förslagen om integration och skola har dock klubbats av tidigare landsmöten och partiråd.

ANNONS

Däremot ställde sig detta landsmöte bakom ett nytt rättspolitiskt program. I det föreslås fler poliser och statligt bidrag för kommunala trygghetsvakter.

Partistyrelsen ville redan nu säga ja till anonyma vittnet, men landsmötet vill först utreda frågan.

L vill också att straffrabatten för unga 18–20 år bara ska gälla förstagångsförbrytare, och att man avskaffar två tredjedelsfrigivningen i nästan alla fall.

TT
Fakta: Beslut på landsmötet

RÄTTSLIGT

Anställ 5000 fler poliser.

Inför 5000 beredskapspoliser.

Ge statliga bidrag till kommunala trygghetsvakter.

Utred att tillåta anonyma vittnen.

Utred att införa ett kronvittnessystem.

Underlätta kamerövervakning på brottsutsatta platser.

Begränsa straffrabatten för unga 18–20 år till förstagångsförbrytare.

Avskaffa två tredjedelsfrigivningen i nästan alla fall.

SKOLA

Stopp för nyetablering av religiösa friskolor.

Inrätta en ordningskommission.

Inrätta statligt stöd för att motverka ordningsproblem.

Rektor får besluta om skolplikt på lov för elever som skolkat mycket eller blivit avstängda.

Läs- och skrivtest i mitten av årskurs 1.

Förlängd undervisningstid i lågstadiet med en timme per dag.

Barn får ställas i kö till friskola tidigast ett år före skolstart.

Lärare ska erbjudas ett års vidareutbildning på universitet.

Höjda antagningskrav till lärarhögskolan.

VÅRD

Patienter ska ha rätt att välja vårdgivare i hela landet.

Återinför kömiljarden för kortare väntetider.

Utöka högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet.

Ytterligare fem sjukhus bör drivas i privat regi.

Inför en fast apotekskontakt för patienter med många läkemedel.

Personer som har svårt att ta sig till vårdinrättningar ska ha rätt till mobil vård.

Alla ska garanteras mänsklig närvaro vid sin död.

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska inte ha rätt att välja förskola.

JOBB

Turordningsreglerna avskaffas till förmån för regler baserade på kompetens.

Möjligt att undanta upp till fem personer från turordningslistan för företag upp till 49 anställda.

Uppsägning på grund av personliga skäl ska bli mindre svårt.

Lagstadgat avgångsvederlag ska ges till dem som sägs upp.

SOCIALPOLITIK

Den övre åldersgränsen för assistansersättning, LSS, ska på sikt tas bort.

Slopa tvåårsprövningen av assistansersättningen.

Hemtjänst och boendestöd ska kunna ges enligt LSS.

Narkotikabruk ska fortsatt vara olagligt.

Gårdsförsäljning av öl och vin tillåts bara om Systembolagets monopol inte hotas.

JÄMSTÄLLDHET

Ny föräldraförsäkring där föräldrarna får välja två alternativ

360 dagar med hundra procent av lönen upp till 37300 kronor

Eller 420 dagar med 70 procent av lönen upp till 37300 kronor

Större delen måste tas ut innan barnet fyller två år

BOENDE

Inför möjlighet till skattegynnat bosparande.

ANNONS