Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bisamråttan är en främmande invasiv art som förekommer i en stor del av norra Sverige. Nu har den svartlistats av EU. Arkivbild.

Bisamråtta och jätteloka svartlistas

Ytterligare ett antal främmande invasiva arter har svartlistats inom EU. Bland dessa återfinns bisamråtta, mårdhund, jätteloka och jättebalsamin. Nu ska Naturvårdsverket utarbeta program för hur deras spridning ska förhindras.

På EU-listan över främmande och invasiva växter och djur finns nu, i och med nytillskotten, 49 arter. Av dessa finns 12 i vilt tillstånd i Sverige.

Alla utgör ett hot mot den inhemska faunan och floran, och kan också få negativa effekter på jord- och skogsbruk och människors hälsa.

I och med att de förts upp på listan får de från och med 2 augusti inte säljas, bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen.

Problemet är att många av dem redan är spridda över stora områden. Det innebär att det oftast är omöjligt att få bort dem helt och hållet.

Stor spridning

Ett undantag är möjligen mårdhunden som ännu inte hunnit få något starkt fotfäste i landet. Men i de flesta fall är arterna både talrika och väl synliga.

I Sverige förekommer till exempel den nordamerikanska bisamråttan över en stor del av Norrland ner till Västernorrland, och den giftiga jättelokan, som ursprungligen kommer från Kaukasus, är vanlig över stora delar av Syd- och Mellansverige.

EU kommer att låta alla länder bestämma själva hur de ska hantera problemen.

- I första hand gäller det att förhindra deras fortsatta spridning, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Bekämpning

Verket ska nu, inom 18 månader, ta fram hanteringsprogram för alla arter på listan som finns inom Sveriges gränser.

- Programmen ska innehålla förslag på hur vi ska agera, vilka åtgärder som kan bedömas som rimliga, säger Josefsson.

- I dag bekämpas arter som jätteloka och jättebalsamin av vissa kommuner, men inte av andra. Det behövs mer koordinerade insatser. Vad gäller bisamråttan kan den bekämpas med fällor.