Bild från Kustbevakningen som visar läcka från gasledningen Nord Stream 2.
Bild från Kustbevakningen som visar läcka från gasledningen Nord Stream 2.

Bekräftat sabotage på Nord Stream i Östersjön

Kammaråklagare Mats Ljungqvist, som leder den pågående förundersökningen, bekräftar att detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 rör sig om grovt sabotage.
– Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades, säger han.

ANNONS
|

Åklagarmyndigheten kan nu bekräfta att grovt sabotage låg bakom läckorna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 tidigare under hösten.

Kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder den pågående förundersökningen om detonationerna anser att det nu går att påvisa att det har använts sprängmedel i samband med att de två gasledningarna skadades under september.

– Vid de brottsplatsundersökningar som genomfördes på plats i Östersjön gjordes omfattande beslag och området har dokumenterats noggrant. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen, säger Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

ANNONS

Oklart om någon delges misstanke

Enligt åklagarmyndigheten är det i nuläget oklart om någon kan delges misstanke om brott. Förundersökningen beskrivs som komplex och omfattande och kommer att fortsätta nu.

– Samarbetet med myndigheter i Sverige och i andra länder fungerar utmärkt. För det fortsatta arbetet med förundersökningen och för de olika samarbeten som pågår är det viktigt att vi får arbeta i lugn och ro, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Det var i slutet av september som det upptäcktes att gasledningarna Nord Stream 1 och 2, som går mellan Ryssland till Tyskland genom Östersjön, hade skadats. Nord Stream 1 ägs helt och hållet av det ryska statliga energibolaget Gazprom, medan bolaget är huvudägare i den andra gasledningen Nord Stream 2.

Två av läckorna fanns i svensk ekonomisk zon, nordost om Bornholm, och två i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. Både svenska och danska seismiska mätningar kunde visa på att explosioner ägt rum i havet några timmar innan respektive läcka upptäcktes.

LÄS MER:Kratrar upptäckta vid Nord Stream

LÄS MER:Nya uppgifter om skadorna på Nord Stream – minst 50 meter rör saknas

LÄS MER:Fartyg med avstängda sändare passerade Nord Stream – strax före explosionerna

ANNONS