Barnporrkonsumtion förekommer under dygnets alla timmar – också på arbetstid. Arkivbild.
Barnporrkonsumtion förekommer under dygnets alla timmar – också på arbetstid. Arkivbild.

Barnporrkonsumenten kan vara vem som helst

Bilden av barnporrkonsumenter som ljusskygga enstöringar är felaktig. Schablonfiguren av den typiske förövaren finns inte.

ANNONS
|

Den som konsumerar barnporr eller begår övergrepp mot barn är i nära hälften av fallen gift och omgiven av barn via familj, släkt eller vänner, enligt en ny rapport. Förövaren förekommer också i alla åldrar, och inom alla yrkesgrupper. Därmed utmanas myten om "förskolepedofilen" – det vill säga antagandet att förövare medvetet söker sig till yrken där barn förekommer, till exempel förskolor.

- De finns i själva verket på alla platser i samhället. En person som har ett sexuellt intresse för barn kan sitta på vilket företag som helst och i vilken befattning som helst, säger Anna Borgström chef på företaget Netclean, som arbetar förebyggande mot barnpornografibrott och står bakom rapporten som bygger på polisers erfarenheter från hela världen.

ANNONS

Nästan alltid män

Även den svenska polisens erfarenheter visar på samma sak. Anders Ahlqvist, som har över 20 års erfarenhet av att utreda barnpornografibrott, menar att det enda man med stor sannolikhet kan sluta sig till är att personen är man.

- Vi har ytterst få kvinnor som är gärningsmän.

Omkring 50 procent av de tillfrågade poliserna svarar att de ser ett samband mellan konsumtion av barnporr och övergrepp. Av rapporten framgår också att porrkonsumtion äger rum under veckans alla dagar, dygnet runt – även på arbetstid med jobbets dator.

- Har man då teknik för att upptäcka detta kan man hitta dem som har ett intresse av materialet, och då kan man också hitta barn som personerna har i sin närhet och rädda dem. Alla i ett samhälle kan vara med och bidra till att hitta barn i övergreppssituationer, säger Anna Borgström.

ANNONS

"Du känner sannolikt någon"

Anders Ahlqvist understryker att långt ifrån alla som befattar sig med barnporr begår övergrepp. Men insikterna om en varierande gärningsmannabild gör att det blir nödvändigt för polisen att söka förutsättningslöst.

- Vi kan inte ha några förutfattade meningar i den här typen av ärenden. Både du och jag känner sannolikt någon som sysslar med det här.

TT
Fakta:

Rapporten baseras på enkätsvar av 435 poliser i 33 länder.

I undersökningen uppger man att förövaren i:

* 38,1 procent av fallen lever med en partner

* 38,2 procent av fallen lever med barn i sin närhet

* 62,8 procent av fallen har ett arbete

Majoriteten av poliserna uppger att den sammantagna bilden av förövarna är oförändrad över tid. En liten andel svarar att man på senare tid sett en ökad andel yngre män som konsumerar och sprider barnporr och som är mer tekniskt kunniga än tidigare.

Källa: Netclean-rapporten 2017

ANNONS