Att gå 6 000 steg om dagen räcker för hälsan

Det räcker att promenera 6 000 steg om dagen för att få tillräckliga hälsoeffekter, visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan. Det motsvarar 25 minuters promenad, till och från jobbet varje vardag.
– Risken för förtida dödlighet minskar, säger Peter Schantz, professor i humanbiologi och studiens forskningsledare.