Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Andra vågen av corona kan nå toppen i mitten av december

Folkhälsomyndigheten tror att den andra coronavågen kan nå sin topp i Sverige i mitten av december.

Enligt myndighetens beräkningar kan flest svenskar i den andra vågen vara sjuka i mitten av december. Det visar det scenario som presenterades på en presskonferens tillsammans med regeringen på torsdagen.

– Vi ser en smittspridning som har ökat sedan halvannan månad tillbaka. Vi ser att vi har en fortsatt smittspridning att vänta, men en vändning förväntas enligt scenariot om två, två och en halv vecka. Sedan får vi sjunkande smittspridning men den är fortfarande kvar långt in på det nya året, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Scenariot gäller Sverige som helhet, även om myndigheten kommer att ta fram regionala scenarier längre fram.

Baseras på god följsamhet

I scenariot räknar Folkhälsomyndigheten med att de lokala allmänna råd som införts i samtliga regioner ger en effekt på smittspridningen. Den tar dock inte hänsyn till alkoholstoppet eller begränsningen av folksamlingar, som var beslut som regeringen fattade senare, menar Johan Carlson.

– Jag vill betona: Det är inte en mätare på hur det ser ut i samhället, utan en matematisk modell som också kräver att vi får ett fullt genomslag av de åtgärder som vidtas. Den baseras på att vi har en god följsamhet, vi har en god distansering i samhället.

Han fortsätter:

– Om inte det uppnås som beräknas får vi inte den här utvecklingen, då får vi en sämre utveckling. Vi kan också teoretiskt få en bättre utveckling, om det visar sig att den här följsamheten har gått fortare i samhället.

Enligt scenariot fortsätter smittspridningen vara relativt hög även efter årsskiftet, även om den minskar. Bild: Folkhälsomyndigheten/Skärmdump
Enligt scenariot fortsätter smittspridningen vara relativt hög även efter årsskiftet, även om den minskar. Bild: Folkhälsomyndigheten/Skärmdump

Tegnell: ”Kan brytas”

I somras presenterade Folkhälsomyndigheten tre scenarier inför hösten. Då innehöll de bland annat beräkningar över antalet avlidna i covid-19, där scenarierna överskattade dödstalen.

Nu har man ännu inte tittat på dödsfallen specifikt menar statsepidemiolog Anders Tegnell. Beräkningar för hur vården klarar den andra vågen väntas först nästa vecka.

– Nu är det framför allt ett spridningsscenario vi har tagit fram. I nästa steg kommer vi framför allt att ta fram vårdtyngden som den kommer att bidra till. Vi har tidigare ibland tittat på vad det skulle kunna betyda i form av dödsfall, men dödsfallen är så väldigt mycket påverkat av mycket annat förutom just smittspridning.

Det nya scenariot är baserat på fall inrapporterade till den 6 november, och möjligen kan utvecklingen redan vara bättre än väntat, menar statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi ser möjligen en tendens till att det kan brytas tidigare. Kan vi fortsätta hålla nere på våra kontakter kan vi nog hoppas på att det stämmer. Den exakta nivån på hur mycket vi följer rekommendationer och sådant är ju svårt att lägga in i en modell. Det är därför man kan tro att vi ligger lite under vad vår modell har förutspått redan nu. Det kan tyda på att de framför allt lokala råden som vi har på plats, har faktiskt haft större effekt än vi hade hoppats på.

Ska vara stöd för vården

Modellen kommer att uppdateras varannan månad, enligt ett nytt uppdrag från regeringen. Huvudsyftet är att ge hälso- och sjukvården möjlighet att planera.

– Scenarierna ska vara ett stöd i planeringen, men det är inte hela planeringsunderlaget. Det går heller inte att se det som ett facit som ges på förhand, utan en indikation helt enkelt på en möjlig utveckling. För trots hög expertis och kunskap är det svårt att lämna scenarier för framtiden, säger socialminister Lena Hallengren (S).