Andelen fackliga medlemmar har minskat sedan 2006. I dag blir färre utrikesfödda arbetare medlemmar. Arkivbild.
Andelen fackliga medlemmar har minskat sedan 2006. I dag blir färre utrikesfödda arbetare medlemmar. Arkivbild. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Andelen utrikesfödda inom facket sjunker

ANNONS

Andelen utrikesfödda arbetare i fackförbunden har blivit betydligt färre, skriver fackförbundstidningen Arbetet.

2006 var andelen svenskfödda och utrikesfödda arbetare inom facket lika stor, med 77 procent som genomsnittlig organisationsgrad för båda grupperna.

Nu har det fackliga engagemanget sjunkit överlag. Andelen svenskfödda har sedan 2006 minskat med 13 procentenheter – jämfört med andelen utrikesfödda, som sjunkit med 26 procentenheter.

Anders Kjellberg, professor i sociologi, som skrivit rapporten "Den svenska modellen i en oviss tid" där statistiken presenterats, ser allvarligt på utvecklingen.

– De får också ofta tidsbegränsade, osäkra jobb inom branscher där organisationsgraden är låg och villkoren dåliga, säger han till tidningen.

ANNONS

Hemtjänst, taxi hotell och restaurang är branscher där utrikesfödda ofta får jobb. Branschvalet innebär ofta ensamarbete och det finns inte alltid fackklubbar. Inom hotell- och restaurangbranschen har andelen medlemmar sjunkit från 52 procent till 27 procent mellan 2006 och 2019.

ANNONS