Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
1/3

Äldrepersonal larmar – pressas jobba trots hosta

Personal inom äldrevården i Tanums kommun slår larm om direktiv som går tvärsemot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har en uppmanats att arbeta med hosta trots att samtliga personer på boendet är i riskgrupp.

Så fort Folkhälsomyndigheten gick ut med sina rekommendationer fattade vår kontakt på Hedegårdens äldreboende beslutet att stanna hemma. Hen var förkyld ­ och hostade. De följande dagarna ringde cheferna dagligen och undrade när hen skulle vara på plats igen.

Men förkylningen höll i sig och efter några dagar fick hen höra att ”man kan inte vara hemma hur länge som helst”.

– När man får höra sånt känner man sig pressad att komma tillbaka. Jag sa att jag fortfarande var förkyld och då frågade de om jag ville jobba ändå. Men jag sa att jag inte ville det.

Hostan höll i sig.

– Chefen sa att jag kunde komma tillbaka om jag inte hostade jättemycket. Några gånger per dag var okej, om jag hostade mer kunde jag stanna hemma. Då sa jag att jag hostade mer än några gånger per dag och fick höra att jag kunde jobba om jag använde munskydd.

Gick emot rekommendationerna

På Folkhälsomyndighetens hem­sida står det: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta ­eller ­feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.”

– Jag sa till cheferna att jag ville följa rekommendationerna men de fortsatte säga att det gick bra med munskydd.

Hur gick tankarna när du hörde det?

– Det kändes konstigt och läskigt eftersom man jobbar med äldre personer som är i riskzon. Jag kan smitta åtta personer på en dag. Det känns inte som om cheferna tar ­rekommendationerna seriöst.

Till slut kände sig hen så pressad att komma tillbaka till Hedegårdens äldreboende att hen gick med på det, med löftet om att det skulle finnas munskydd tillgängliga. Det visade sig inte stämma, endast visir fanns på plats.

– Det kändes jättekonstigt att jobba med hosta. Man vill ju inte göra det men om chefen säger det, då känns det lite som att man får gå med på det. Det kändes heller inte bra att ha varit borta från jobbet i två veckor. När jag kom dit ångrade jag mig men jag gjorde det ändå. Jag kände mig pressad.

Känslan av att det var fel att vara på arbetsplatsen fick hen att åka hem igen och där har hen stannat sedan dess.

– Jag fick ingen kommentar från de gamla innan jag återvände hem. Men jag tycker inte att det kändes schysst mot dem. Många är dementa så de har inte alltid med sig den nyhetsbild som finns. De flesta är över 75 år men några är yngre. Det finns ingen som inte är i riskgrupp.

"Detta är människor i riskzon"

Hen är orolig för vad chefernas agerande kan leda till.

– Man får tänka sig för. Hedegården har åtta avdelningar med åtta personer i varje. Om alla blir smittade samtidigt blir det en stor belastning för sjukvården.

– Det känns inte okej mot varken vårdtagare eller anhöriga att tumma på rekommendationerna. Detta är människor i riskzon som litar på att vi gör allt vi kan för att skydda dem i en tid då de behöver vård.

Sjukfrånvaron är hög på många enheter inom Tanums kommun med anledning av covid-19. Många är hemma med influensasymtom, enligt kommunens hemsida.

– Jag har inte varit på jobbet den senaste veckan men de har problem med att hitta vikarier även i van­liga fall. När jag ringer till bemanningen säger de att de får leta efter personal, cheferna vill nog inte att man ska vara sjuk.

Har haft hög sjukfrånvaro

Helena Lilliebjelke är avdelningschef för äldreomsorgen i Tanums kommun och tillförordnad förvaltningschef inom omsorgen.

– Vi har haft en hög sjukfrån­varo som varit kopplad till coronasituationen. Frånvaron är större än normalt eftersom vi följer Folkhälso­myndighetens rekommendationer. Vi har de basala hygienrutinerna och är noga med kommunikationen, säger hon.

Enligt Helena Lilliebjelke klarar ­bemanningsenheten att täcka upp den sjukskrivna personalen.

– Vi har goda rutiner för hur vi backar upp sjukfrånvaron. Bemanningsenheten har varit inne extra mycket och den täcker hela glappet.

När hon får höra historien från Hedegårdens äldreboende för­vånas hon.

– Jag blir konfunderad när jag hör det. Vi är tydliga med de riktlinjer som gäller. Det är svårt för mig att uttala mig om ett enskilt fall. Vi följer riktlinjer och det vet jag att alla chefer gör.

Tidningens källa på Hedegården nämnde sina närmaste chefer vid namn. Finns det möjlighet att få prata med dem?

– Kommentarer kommer ifrån mig. Är det någon som är av en annan uppfattning är det bättre att de hör av sig till mig, säger Helena Lilliebjelke.

En stund senare ringer hon upp. Då har hon pratat med de namngivna cheferna på Hedegårdens äldreboende.

– Ingen av cheferna känns vid det här. I arbetet är det mycket gränsdragningar och det är alltid en ­dialog. Men vad du beskriver känner de inte igen.

Vad tänker du om det här?

– Vi följer de riktlinjer som finns.

Tolkar jag dig rätt att du inte tror på personalen på Hedegårdens äldreboende?

– Jag vill inte kommentera ­enskilda fall så det är bättre att den personen hör av sig till mig. Nu är jag jättefokuserad på att hålla borta smittan från våra äldre. Det är a och o för oss, säger Helena Lilliebjelke.

Man ska stanna hemma om man har symtom

Roger Wallentin (C) är ordförande i omsorgsnämnden i Tanums kommun.

– Det är olyckligt om personal känner sig pressad att gå till jobbet även om man är sjuk. Man ska stanna hemma om man har symtom, säger han.

Han är väl medveten om den svåra personalsituation som nu är omsorgens verklighet.

– Om ännu fler blir sjuka blir det ett ännu större problem. Skulle ­situationen förvärras blir det ännu viktigare med personalförsörjning.

Inom den kommunala politiken jobbar de nu med att ta fram en lösning för att täcka upp den höga sjukfrånvaron. Inom vissa enheter är sjuktalen uppe i 20 procent, ­enligt honom.

– I krissituationer är det viktigt att man kan tänka annorlunda och ta in personer som vill jobba. Nu friställs det många, då gäller det att vi hittar dem. Men i första hand titta i kommunala verksamheter. Där kan det finnas personer med rätt utbildning som kan rycka in.

Att personal pressas till att jobba trots symtom är något som Roger Wallentin (C) har svårt att smälta.

– Jag vill ju helst inte tro att det är så. Är man krasslig ska man som ­boendesamordnare eller med­arbetare stanna hemma. Man kan inte bli tvingad att jobba, och det är ännu viktigare när man jobbar med äldre.

– Det är skörare människor. Därför bär man på ett större ansvar när man jobbar på äldreboende. Vi ska inte tvinga någon att jobba som inte är frisk. Det ska inte vara så, säger han.