Johan Hansson, vd Stampen Media, Per Axel Koch, koncernchef Polaris Media, och Martin Alsander, styrelseordförande Stampen Media har träffat ett avtal.
Johan Hansson, vd Stampen Media, Per Axel Koch, koncernchef Polaris Media, och Martin Alsander, styrelseordförande Stampen Media har träffat ett avtal. Bild: Anders Ylander

Strömstads Tidning får norska ägare

Norska Polaris Media tillsammans med svenska NWT Gruppen och VK-Media köper Stampen Media som bland annat äger Strömstads Tidning. Köpeskillingen uppgår till knappt 160 miljoner kronor.
– Nu kan vi göra ännu större satsningar på den lokala journalistiken i Västsverige och snabba på den digitala utvecklingen av medieverksamheten, säger Martin Alsander, styrelseordförande i Stampen Media.

ANNONS
|

I fjol kom nyheten att Göteborgs-Postens ägare Stampen delades upp i två koncerner: en tryckeridel i form av VTAB och en mediedel: Stampen Media. Nu står det klart att Stampen Media, som bland annat äger titlarna Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, TTELA och Strömstads Tidning, får en ny majoritetsägare. Mediekonsortiet PNV Media investerar i Stampen Media och kommer att äga 51 procent av aktierna. Största ägare i PNV Media är norska mediekoncernen Polaris Media, som äger 70 procent av konsortiet. Därefter kommer NWT Gruppen, med bland annat Nya Wermlands-Tidningen, och VK-Media, med bland annat Västerbottens-Kuriren, som äger 20 respektive 10 procent av konsortiet.

ANNONS

Bas i Trondheim

Huvudägaren i PNV, norska Polaris Media, är en börsnoterad koncern som har en stark position i mitt- och nord-Norge, med huvudkontor i Trondheim. Med förvärvet av Stampen Media bildas en nordisk mediekoncern som består av 45 mediehus, varav 39 i Norge och sex i Sverige.

Den största ägaren i Polaris är Schibsted, som äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Näst största ägaren i Polaris är NWT Gruppen, som också alltså är en del i konsortiet som nu blir majoritetsägare i Göteborgs-Posten och de andra västkusttidningarna.

– Stampen Media har gjort en spännande resa och är idag ett stabilt bolag med duktiga medarbetare och starka mediehus. Det här är en strategisk och långsiktig investering för oss och vi ser fram emot att leda och utveckla mediemarknaden tillsammans, säger Per Axel Koch, koncernchef i Polaris Media.

Klart efter påsk

Rent konkret sker affären genom en nyemission på 60 miljoner kronor och sedan genom förvärv av existerande aktier om 98 miljoner kronor – alltså totalt 158 miljoner. Affären går igenom 25 april.

Mediekonsortiet PNV Media uppstod som en kandidat att köpa Mittmedia-koncernen.

– Den affären blev inte av, men vi lärde oss mycket om Sverige och de möjligheter som finns här. Sverige och Norge är två av de länder i världen som kommit längst när det gäller mediehusens digitala transformation, vi ligger i fronten. Stampen har gjort en fin resa sedan rekonstruktionen och vi hoppas kunna bidra i den fortsatta utvecklingen, säger Per Axel Koch.

ANNONS

Digital utveckling

Polaris Media har kommit lite längre digitalt när det gäller annons- och läsarintäkter än Stampen Media, konstaterar han. Från Stampen Medias sida ser man stora fördelar med affären.

– Vår analys är att medieverksamheten kommer att utvecklas bäst genom samarbete med en större aktör i branschen. Vi har fört samtal med olika aktörer kring möjliga samarbeten och har nu valt att ingå ett partnerskap med Polaris Media, VK-Media och NWT Gruppen, säger Martin Alsander, styrelseordförande för Stampen Media.

– Jag ser väldigt positivt på den här affären, att vi blir del av ett större sammanhang, att vi kan utbyta erfarenheter med Polaris och lära om den norska marknaden. Det viktiga är att den lokala kvalitetsjournalistiken är bärande i affären framåt, säger Johan Hansson, vd för Stampen Media.

Några rationaliseringar till följd av det nya ägarskapet är inte aktuellt nu, men samarbete kring digitala plattformar och kring hur man vidgar distributionsaffären är saker de nämner.

Polaris Medias koncernchef Per Axel Koch blir ny styrelseordförande i den nya styrelsen, medan Peter Hjörne blir vice ordförande. Stampens gamla huvudägare, familjen Hjörne, som har fram till nu varit största delägare och blir nu den största minoritetsägaren i Stampen Media.

Fakta: Stampen Medias nya ägare

PNV Media (Polaris, NWT, VK) 51 procent

Familjen Hjörne 14,6 procent

Ernström Kapital 12,2 procent

Dan Sten Olsson 7,5 procent

Styviken Invest 6,4 procent

Familjen Hörling 4,0 procent

Övriga aktieägare 4,3 procent

Fakta: Polaris Media och Stampen Media

Polaris Media har innan investeringen i Stampen Media 750 anställda, 200 000 prenumeranter och omsatte fjol motsvarande drygt 1,6 miljarder svenska kronor. Stampen Media har 1 500 anställda, en omsättning på 1,5 miljarder kronor och har också cirka 200 000 prenumeranter.

ANNONS