Området kring Gamla Svinesundsbron har förfallit sedan nya bron byggdes - nu ska det utvecklas.
Området kring Gamla Svinesundsbron har förfallit sedan nya bron byggdes - nu ska det utvecklas. Bild: Olle Lindeborg

Vill utveckla området kring Svinesund

Svinesund är den viktigaste gränsövergången mellan Norge och Sverige. Men området har på båda sidor av gränsen förfallit på senare år. Nu vill Svinesundskommittén och Haldens kommun göra en satsning för att utveckla området.

ANNONS
LocationSvinesund||

Offentliga aktörer på den svenska och norska sidan av Svinesund vill att området kring Gamla Svinesundsbron återigen ska bli en attraktiv plats att besöka. Nu tas första steget i det som är ett långsiktigt arbete för ett nytt Svinesund.

Svinesundskommittén och Haldens kommun startar nu arbetet med en gemensam förstudie där det långsiktiga målet är att skapa en internationellt attraktiv destination för området vid Svinesund.

– Vi måste erkänna att området kring Gamla Svinesundsbron har förfallit efter att den nya bron byggts. Det är inte längre lika mycket publikinriktad verksamhet i området, flera byggnader står tomma och området är inte lika välskött som tidigare. Vi ska nu samarbeta över gränsen för att klargöra om det är möjligt att ge detta område ett lyft, säger Cecilia Nilsson, VD i Svinesundskommittén, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Förstudien, som startar nu, ska fortsätta under hösten.

– Vi vill involvera boende, företag och markägare i området i en första kartläggning. Tillsammans med de aktörer som har olika relationer till området vill vi titta på både hinder och möjligheter. Därför kommer vi att höra av oss och bjuda in till ett möte innan sommaren, säger Jens-Petter Berget, chef för samhällsutveckling i Halden kommun i pressmeddelandet.

ANNONS