Vill stärka kvinnors och HBTQ-personers rättigheter

– Vi behövs som en motvikt till de högerkonservativa krafterna som växer sig starkare i EU.
Det säger Stina Svensson, som kandiderar för Fi i EU-valet.