Vill etablera på Bastekärr: ”Vi jagar efter tomter att bygga på”

Snabbladdningsaktören Ionity har som mål att bygga ett tusental laddningsstationer över hela Europa. Strömstad är ett av deras identifierade områden för tillväxt – här vill de köpa en stor del av Bastekärr.