"Vi kan inte fortsätta dumpa giftigt avfall"

Efter många års planering närmar sig så starten för muddringen av Fredrikstads hamn. Den tungt förorenade leran kommer att dumpas i den norska skärgården, två mil från Kosteröarna. – Folk tror inte att det är så här det går till men det sker hela tiden. Det måste få ett slut, säger yrkesfiskaren och ordförande i Svenska Fiskares Producentorganisation (SPFO) Peter Ronelöv Olsson.