"Vattenfrågan på Koster är så vansinnigt komplicerad"

På Koster har brunnar varit skyddade – trots att vattnet i dem varit otjänligt som dricksvatten. Därför ansöker nu kommunen om att upphäva vattenskyddsområdet.