Trafikolycka på E6 i Strömstad

En singelolycka har inträffat på E6 i södergående riktning söder om Skee i Strömstad. En kvinna i 70-årsåldern fick åka med ambulans till vårdcentral. Vägen stängdes inledningsvis av i båda riktningar, men trafiken kunde kort därpå släppas på igen.