Trådlös telefon fanns i Strömstad redan på 1940-talet

Redan tidigt på 1900-talet drogs en telefonkabel till Koster. Men på 1940-talet räckte kapaciteten inte till. Då sattes master för trådlös telefoni upp, en på Valemyr i Strömstad, en nära Torget på Sydkoster.