”Tillsätt en haverikommission för att rädda fisken”

”Något måste göras – nu. Tillsätt en haverikommission. Sätt stopp för överfisket”. Professor Kerstin Johannessons ord vid Tjärnö marina laboratorium i Strömstad ger en besk eftersmak.