"Telefonen är som en snuttefilt"

När Vilde Brink kom tillbaka efter sommaren och fick höra om de mobilfria lektionerna tänkte hon att det aldrig skulle gå. Eleven Calle Mattsson upplever beslutet som bra för både lärare och elever.