Tangen måste betala 170 000 – satte in oljecisterner utan lov

Strömstads kommun vill ha ett vite på 170 000 från Tangen fastigheter. Flera oljecisterner har tagits i bruk i fastigheten i centrala Strömstad utan något slutbesked.
– Vi väntar på de intyg som krävs för att se så de har installerats rätt, säger Elin Solvang, plan och byggchef.
Tangen själv meddelar att de överklagat beslutet.