"Synen på droger verkar bli mer liberal hos unga"

Kommunpolisen i Tanum och Strömstad, Johan Hilding, varnade tidigare i Strömstads Tidning för en allt liberalare syn på droger. Han får stöd av folkhälsostrategerna i Tanums och Strömstads kommuner.
– Resultatet för Västra Götaland visar på en mer liberal syn bland unga kring narkotika. Det är oroande, säger folkhälsostrategen Irma Nordin i Strömstad.