Svårt med skolmaten under pandemin – få elever äter den

Distansundervisningen innebär betydligt färre portioner för elever på Strömstiernaskolan. Endast ett fåtal nyttjar lunchpaketen som erbjuds.