Svårt för Strömstad att nå befolkningsmålet

Strömstads kommun har i sin politiska vision mål om hur Strömstads kommuns befolkning ska öka. Befolkningsmålet till år 2030 är satt till 15 000 invånare. En förväntad ökning på 1 700 personer från i år – det innebär att befolkningen måste öka med 240 invånare per år. Ett högt satt mål som kanske kan vara svårt att nå upp till med en folkökning på blygsamma 13 invånare förra året. Dags att skrota målen?

Redan kund? Logga in här