Strömstadslokaler får 20 miljoner till amortering

Strömstads kommun ger Strömstadslokaler 20 miljoner i ägartillskott för att bolaget ska amortera på sina skulder och sänker samtidigt bolagets borgensram med samma summa. Beslutet fattades av ett oenigt fullmäktige.