Strömstad faller i näringslivsundersökning

Bohusläns nöjdaste företagare finns fortsatt i Tanum. Men i Strömstad är företagarna mer missnöjda med kommunen. Det står klart när Svenskt näringsliv presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.