Strömstad Akademi vill dela med sig av kunskap

Tre junidagar har Strömstad Akademi fyllt med föredrag och diskussioner om allt från migrationsfrågor till ett fossilfritt Koster. Under årets vetenskapsfestival har också en ny medlem från Strömstad installerats: Sveza Daceva Filipova, etnolog och författare.