Stort intresse när ny välfärdsteknik testas på Jägaren

Inne på Jägarens äldreboende prövas ny välfärdsteknik som kan öka de äldres livskvalitet i vardagen och ge dem en ökad självständighet. Jägarens enhetschef, Emilie Lundqvist berättar att intresset från de äldre varit stort.