Storsatsning på nya bryggor i gästhamnen

Strömstads kommun fortsätter att rusta upp gästhamnen. På måndag börjar arbetet med bygget av nya bryggor. En av konsekvenserna blir att vinterplatserna tas bort provisoriskt.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det sluttar rejält när man går på huvudbryggan vid pråmen. Med åren har belastningen i form av väder och mycket folk bidragit till slitaget. Måndagen den 26 september inleds den första etappen av renoveringen och ombyggnaden av gästhamnen. Beslutet om arbetet klubbades igenom 2021.

Magnus Strömland, gästhamnsansvarig vid Strömstads kommun, menar att renoveringsbehovet är stort. Orsaken? Västliga vindar.

– När gästhamnen 2013 byggdes på det här sättet fanns en vision om att det skulle bli bra, men det skulle visa sig att det inte blev så på grund av primärt kraftiga och västliga vindar. Det blev mycket slitage och reparationsarbeten. När man sedan hänger båtar på pontonbryggorna så blir det ännu mer vridmoment, säger han.

ANNONS

Arbetet ska bland annat bidra till att det blir bättre båtflöden i hamnen. Renoveringen innebär också att man byter material från trä till betong-trä.

– Det har kostat pengar att hålla bryggorna i skick. Nu blir det här en investering. De nya bryggorna blir tyngre och har annat slitagemotstånd, säger Magnus Strömland som inte kan säga exakt hur stor investeringen blir.

Det kommer även ur säkerhetsperspektivet att bli bättre

Södra hamnen fick förra året ett rejält ansiktslyft när bredare bryggdäck byggdes runt båtplatserna: från Torskholmen till Laholmen. Bygget av de tre nya bryggorna, som väntas vara färdiga innan påsk, har utgångspunkt från strandkanten nedanför Kulturhuset Skagerack.

– Man effektiviserar hamnen. Det kommer också att bli ett annat flöde. Och det kommer även ur säkerhetsperspektivet att bli bättre, säger han.

Upprustningen av bryggorna kommer dock inte betyda fler båtplatser. I dag räknar Magnus Strömland med att kan ta emot cirka 220 båtar. Utöver behovet att stärka bryggornas standard, och förbättra säkerheten, är ombyggnaden en följd av att dagens båtar är betydligt större jämfört med för 10-15 år sedan.

– Vi ser betydligt fler båtar som är 20 meter långa. De behöver givetvis mer plats. Båtarna kommer att ligga på långsidan på annat sätt, säger Magnus Strömland.

Från den 26 september är hela gästhamnen avstängd

Arbetet inleds med flytbryggorna vid anslutning till restaurangbåten Pråmen. Den 3 oktober flyttas arbetet mot dagbryggan nedanför Göstases.

ANNONS

– Leveranserna av de nya bryggorna kommer inom två veckor, säger han.

Hur påverkas gästhamnen och verksamheterna i området av arbetet?

– Från den 26 september är hela gästhamnen avstängd. Detta för att minimera trafik i hamnen så att det inte ligger i vägen för arbetet. Byggprocessen blir effektiv. Konsekvenserna blir att vi inte kommer att ha några vinterplatser.

Alternativplanen är att erbjuda medlemmarna plats vid Skurveskär.

– Det innebär en mer utsatt position, men i brist på bröd får man ta limpa. Vi har möjligheter, säger Magnus Strömland.

Kommunen kommer även att byta ut bryggorna vid Myren.

– Vi har förvarnat folk att de får hitta alternativ plats, men vi hjälper i den mån vi kan. Det kan bli att några hamnar vid Skurveskär, säger han.

Thomas Bennelind
Nyhetsreporter och sportredaktör
Thomas Bennelind
ANNONS