Stora konsekvenser om framtidens extremväder når Strömstad

En utredning beställd av kommunen visar att framtidens extremväder spås ge allvarliga konsekvenser i centrala Strömstad och Skee pekas ut som riskområde.
– I ett värsta scenario skulle det bli väldigt ansträngt, säger Peter Dafteryd, säkerhetssamordnare i Strömstads kommun.