Stenhuggarsamhällets renässans i modern tid

I slutet av 1800-talet blev Björneröd och Krokstrand centrum för den blomstrande stenhuggeriverksamheten. Här bodde en gång 2 000 människor. När stenbrytningen gick ner drabbade detta de båda samhällena. Men nu är det nya tider.

Redan kund? Logga in här