Stark kritik mot havsbaserad vindkraft i Kålviks hamn

Torsdagens samrådsmöte gällande byggplanerna för en industrihamn i Kålvik mötte starka protester. Boende i området riktar kritik mot projektets storlek och inverkan på natur och miljö. Projektledaren menar att det är början på en lång industriresa för Strömstad.
– Jag är rädd för hur sprängningarna kommer att påverka oss, säger marinbiologen Maureen Sikkema.