Sprängsten for upp på Prästgatan – rutinerna skärps

Arbetet med att sänka kommunens dagvattenledning på Storgatan och Prästgatan har tillfälligt stått stilla sedan någon månad. Då inträffade ett tillbud vid en sprängning och sprängsten for upp på Prästgatan.