Söker samsyn om Strömstads stadskärnas framtid

När utvecklingsbolaget Strömstad & C:o samlade näringsliv, politiker och tjänstepersoner för att diskutera Strömstads framtid, var stadskärnan ett hett ämne. – Nånting som vi alla kan känna för och kan relatera till är vår stad och vår stadskärna, säger Pelle Olausson, ordförande i Strömstad & C:o.