Socialtjänsten: ”Klimatet har hårdnat i skolan”

Tio polisanmälningar rörande hot och våld på Strömstiernaskolan har gjorts sedan augusti månad. De allra flesta får på grund av de inblandades låga ålder tas om hand av socialtjänsten. Vad sker där?