Socialnämnden behöver spara 3,7 miljoner

Vid socialnämndens förra möte fanns två sparförslag: neddragning av hemtjänsten på Koster och nedläggning av korttidsboendet Udden. Politikerna sa ja till att dra ner på Koster men avslog förslaget om Udden. Därmed kvarstår ett behov av att spara 2,6 miljoner kronor. Diskussioner om möjliga sparförslag pågår, men socialnämnden kan komma att begära tillskott.

Redan kund? Logga in här