Socialchefen: ”Vi måste ändra sättet att arbeta med äldreomsorg”

Äldreomsorgen står inför en stor omställning. Orsak: De äldre blir fler men det gör inte de som arbetar. Ekonomin är pressad. Nya analyser och förslag ska presenteras i januari.