Snart är färre än hälften med i Svenska kyrkan – i Strömstad har det redan hänt

Allt färre svenskar är med i Svenska kyrkan och fortsätter trenden är snart mindre än hälften av befolkningen medlemmar. I Strömstad hände det i Idefjordens församling redan 2018.