Slåtterkurs i Strömstad lockade: ”Fått ett uppvaknande”

Det är en kris för biologisk mångfald. Det säger Maria Kuylenstierna som tillsammans med Naturskyddsföreningen nyligen anordnade en slåtterkurs i Strömstad.
– Det viktigaste är att skapa bättre förutsättningar för insekter och hotade växtmiljöer, säger hon.