Smittskyddet i Västra Götaland håller på med en kartläggning och smittspårning kring de coronasmittade eleverna i Strömstad.
Smittskyddet i Västra Götaland håller på med en kartläggning och smittspårning kring de coronasmittade eleverna i Strömstad. Bild: Roger Larsson

Skolorna en spegel av smittoläget i samhället

Smittskydd Västra Götaland inväntar just nu testresultaten från Strömstads skolor för att få en bättre överblick kring smittoläget. Smittskyddsläkaren Eva Lindhusen Lindhé menar att skolorna avspeglar den smitta som finns i samhället.

ANNONS
|

Förra veckan bekräftades fyra smittofall av covid-19 på Strömstiernaskolan i Strömstad. Dessutom informerade kommunen om att det fanns smittade elever på Strömstad Gymnasium. Just nu inväntar Smittskydd Västra Götaland fler testresultat för att se om det rör sig om fler fall.

Smittskyddsläkaren Eva Lindhusen Lindhé menar att det är en viss fördröjning på resultaten då de måste vänta på labbresultaten.

Just nu befinner sig Smittskyddet i en kartläggningsfas där de försöker få en överblick och utföra en smittspårning kring de bekräftade fallen.

”Vuxna som driver smittan”

Vid varje positivt covid-19-fall, och ofta redan vid provtagningen, inleds en smittspårning där man frågar patienten var de har rört sig och vilka de har träffat.

ANNONS

När det gäller skolorna i Strömstad ser Eva Lindhusen Lindhé ingen anledning till för mycket oro då det rör sig om fyra enskilda fall som hittills bekräftats.

LÄS MER:Fyra coronafall på Strömstierna - kan bli fler

Det är inte aktuellt med någon karantän av eleverna som bekräftats smittade, enligt Eva Lindhusen Lindhé.

– Nej. Det är små tal vi talar om. Och det är inte barnen som driver smittan, det är de vuxna, säger Eva Lindhusen Lindhé.

Eva Lindhusen Lindhé säger att när det gäller viruset har det en tendens att uppstå i kluster, att det uppstår ett antal fall runt någon som är sjuk. Ibland får det mer fart och sprider sig till fler, men det kan vara väldigt ojämnt.

När det gäller smittospridning bland barn ser Eva Lindhusen Lindhé det som en liten risk att det skulle leda till en större samhällssmitta.

Behöver följa smittskyddsrutiner

Ju yngre barnen är, desto lägre risk är det att barnen smittar varandra eller någon annan, även när de umgås tätt.

– Annars brukar barnen vara vår största motor för smittspridning, men inte i de här fallen.

I de här fallen verkar det som att barnen blir sjuka på grund av att en vuxen i deras närhet, till exempel en förälder eller lärare, har blivit sjuk i covid-19 och smittat dem. Snarare fungerar smittofallen i skolorna som en indikator för det allmänna smittoläget i samhället.

ANNONS

Alla som uppvisar symptom av covid-19 bör testa sig så snart som möjligt och samtliga bör fortsätta hålla avstånd och vidta försiktighetsåtgärder enligt Smittskydd Västra Götaland.

– Är alla noggranna och stannar hemma när de har symptom, håller avstånd överallt och tvättar händerna, då ska vi nog ha en chans att kväva detta i sin linda, säger Eva Lindhusen Lindhé.

ANNONS