Skolinspektionen besökte Strömstierna – detta ska åtgärdas under våren

Bristande studiero, frånvaro som inte utreds och elever som inte får tillräckligt med studiehandledning på sitt modersmål.
Det är några av de brister som Skolinspektionen såg när de besökte Strömstiernaskolan i höstas. De förelägganden som skolan fick ska åtgärdas under våren.
– De lyfte de sakerna vi själva sett krävde åtgärder, och ett arbete har pågått sedan hösten, säger verksamhetschef Sara Arvenberg.